Γ. ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ: ΔΕΝ ΓΙΝΕΣΘΕ ΑΓΙΟΙ ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΚΟ....

 


 

Δέν γίνεσθε ἅγιοι κυνηγῶντας το κακό. Ἀφῆστε το κακό. Νά κοιτάζετε πρός τον Χριστό κι Αὐτός θά σας σώσει.

Ἀντί νά στέκεσθε ἔξω ἀπό την πόρτα καί νά διώχνετε τον ἐχθρό, περιφρονῆστε τον. Ἔρχεται ἀπό δῶ το κακό;

Δοθεῖτε με τρόπο ἁπαλό ἀπό ἐκεῖ. Δηλαδή ἔρχεται νά σας προσβάλει το κακό, δῶστε ἐσεῖς την ἐσωτερική σας δύναμη στό καλό, στόν Χριστό.

Παρακαλέστε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ἐλέησόν με». Ξέρει εκείνος πώς να σας ἐλεήσει, με τι τρόπο. Κι ὅταν γεμίζετε ἀπ' το καλό, δέν στρέφεσθε πιά πρός το κακό.

Γίνεσθε μόνοι σας, με τη χάρη του Θεού, καλοί. Που να βρει τόπο τότε το κακό; Ἐξαφανίζεται!

Σας πιάνει φοβία κι ἀπογοήτευση; Στραφεῖτε στόν Χριστό.

Ἀγαπήσητε τον ἁπλά, ταπεινά, χωρίς ἀπαίτηση καί θά σας ἀπαλλάξει ὁ Ἴδιος.

  

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: