ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ

Ἐν κατακλείδι, παρακαλῶ μὲ ταπείνωση, Πατέρες καὶ ἀδελφοί, νὰ βοηθήσετε καὶ ἐμένα τὸν ἁμαρτωλὸ καὶ ἀδιάφορο γιὰ τὴν σωτηρία μου, Μὲ τὴν προσευχή σας…καὶ ἔτσι νὰ ξυπνήσω ἀπὸ τὴν ἀναισθησία μου καὶ νὰ καλῶ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου μας γιὰ βοήθειά μου. Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: