"Είμαι κατ 'εικόνα του Θεού. Αυτό μου δίνει αξία".2/2

Δεν υπάρχουν σχόλια: