Πως η ΕΕ και το ΔΝΤ θυσίασαν την Ελλάδα

"Θά έρθη καιρός πού θά διευθύνουν τόν κόσμο τά άλαλα καί τά
μπάλαλα".


Δεν υπάρχουν σχόλια: