Ξυπόλυτα Οικονομικά
«Βωμὸν αἴδεσαι δίκης· μηδέ νιν κέρδος ἰδὼν ἀθέω ποδὶ λὰξ ἀτίσης· ποινὴ ἑπέσται»
Αἰσχύλος (Εὐμενίδες 539)
(Τὸν βωμὸ τῆς Δικαιοσύνης νὰ σέβεσαι· ποτὲ τὸ κέρδος βλέποντας μὴ τὴν κλωτσήσεις μὲ πόδι ἀνίερο· διότι ποινὴ θὰ ἀκολουθήσει).

Δεν υπάρχουν σχόλια: