Πανήγυρις Ὁσίας Ματρώνης τῆς Ρωσίδος τῆς ἀομμάτου καὶ θαυματουργοῦ


  
 
 
 
Τὴν Τρίτη 1η πρὸς Τετάρτη 2α Μαΐου θὰ τελεσθεῖ Πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσίας Ματρώνης τῆς Ρωσίδος τῆς ἀομμάτου καὶ θαυματουργοῦ, τῆς ὁποίας Ἱερὰ Εἰκὼν καὶ Τίμιον Λείψανον φυλάσσονται εἰς τὴν Μονήν μας καὶ θὰ τεθοῦν εἰς προσκύνησιν ὑπὸ τῶν πιστῶν.

Τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας θὰ προεξάρχει ὁ Καθηγούμενος ἡμῶν Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ κ.Ἰάκωβος.


Ὥρα ἐνάρξεως 6.00μ.μ.


Всеночное бдение,посвещенное Святой Блаженной Матроне Московской,слепой и чудодейственной.

В ночь с вторникa 1-го Майя на средy 2-го Майя В Монастыре Св. Пантелеймона произойдет Праздничная Архиерейская Всеночная от Святого Монастыря Асоматон Петраки,в честь Блаженной Слепой Матроны Московской,икона и мощи которой, будут выставлены на поклон верующим в упомянутом свыше монастыре.

Всеночное бдение будет возглавлять нащ Иигумен, богочестивы й Епископ Яков Тавмакос.

Время начала службы 18:00.
Окончание – 01:00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 210 6826814 или смотрите: www.iamatikos.gr


Sarbatoarea Cuvioasei Matrona cea fara de ochi a Rusiei, facatoare de minuni
Marti, 1 Mai spre Miercuri, 2 Mai 2012, se va savarsi Sfanta Slujba Arhiereasca a Privegherii insotita de Sfanta
Liturghie, in cinstea Cuvioasei Matrona cea fara de ochi a Rusiei, facatoare de minuni, a carei Sfanta Icoana si
Cinstite Moaste se pastreaza in Sf nostru Metoc si care vor fi puse spre inchinare credinciosilor.
La sfanta liturghie va lua parte staretul nostru, preasfintitul Episcop k.Iakovos Thafmakou.
Slujba va incepe la orele 18.00 si va dura aproximativ pana la ora 01:00.
Pentru contact, telelefon-fax: 210 6826814, www.iamatikos.gr.


Celebrazione della Santa Matrona di cieca e miracolosa.
Martedi 1o verso Mercoledi 2o Maggio 2012 si celebrera Solenne Prelatizia Santa Veglia a memoria della Santa Matrona Russa di cieca e miracolosa di cui la Santa Immagine e l' Onorata Reliqua si custodiscono nel nostro Monastero e saranno esposti ad adorazione dei fedeli.

Della Santa Veglia capeggiera il Priore Monsignore Vescovo Thavmakou Egr.Sigr Iakovos

Ora d'inizio 6 d.m
Fino a circa all'una 1 p.m

Per maggior informazioni chiamate al 210-6826814 o vedete al www.iamatikos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: