Τὸ καμίνι τῶν θλίψεων, μετάβαλέ το εἰς δρόσον Κύριε, ἀξίωσέ μας νὰ μὴν πτοούμεθα ἀπὸ τὰ πυρὰ τῶν δυσκολιῶν μας, ἀλλ᾿ ἐν μέσῳ τῆς φλογός, ἂς στεκώμαστε καὶ ἐμεῖς ὅπως οἱ τρεῖς παίδες ψάλλοντες, «Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ».


Ὦ θεία Ἀγάπη, ἐλθὲ ἱκετεύω. ἐξ ὅλης ψυχῆς μου καὶ μέσης καρδίας... Καὶ ἔρωτα θεῖον, ὦ θεία Ἀγάπη, Θερμῶς ἱκετεύω τῷ δούλῳ Σου δός μοι.

1 σχόλιο:

Ερυθραίος είπε...

ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ" Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ...