Στενή και τεθλιμένη οδός του ΚΑ΄ (21ου) αιώνα…

Του Μητροπολίτη Προικοννήσου κ. Ιωσήφ
Αστακομακαροναδονηστεύουμε,

Χριστέ μου,

αραχτοξαπλοπροσευχόμαστε.

Αργοτεχνοθαυμάζουμε το κάλλος της εικόνος Σου,

τουριστομοναστηροπροσκυνούμε,

ανοιχτοσφιξοχέρικα πενταροδεκαροελεούμε,

τσιγαροφραπεδοθεολογούμε,

πονηροματοκλεινοηθικολογούμε,

μεταξορασοασκητεύουμε,

σοουμπιζιερατεύουμε,

σατραποπασαδαρχιερατεύουμε,

ιεροεξεταστικοκηρύττουμε,

κινητοτηλεφωνοδιαποιμαίνουμε,

εν διαδικτύο θαλαττεύομε,

εν τηλοψία άρρητα κάλλη μυδριοφθάλμως εξετάζοντες

τον νουν μας νεονηπτικώτατα τηρούμε!

Όλα, όλα τα κάνουμε d’ accord,

μεταπατερικώς, κατά πώς πρέπει!

Γιατί καθυστερείς, λοιπόν,

τον υποκείμενον της δόξης στέφανον,

τον αμαράντινον,

σ’ εμάς τους στενοδίτας Σου

αγωνιστάς να αποδώσεις;;;

Pourquoi???


Π η γ ή : http://synodoiporia.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: