Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας...

Δεν υπάρχουν σχόλια: