Μήπως τελικά υπάρχει λύση.

Για δείτε το απόσπασμα αυτό,

Δεν υπάρχουν σχόλια: